Na przełomie roku szkolnego 1971/72 zapadła decyzja o utworzeniu klasy Tech. Chemicznego o profilu elektrotechnicznym na podbudowie Zasadniczej SzZ.
O przyjęcie do klasy mogli starać się uczniowie ZSZ (trzyletnich) o podobnym profilu kształcenia. Po trzech latach nauki przystąpiliśmy do egzaminu maturalnego na ogólnych zasadach.

   Klasa zdominowana była przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Technikum Chemicznym. Byli także uczniowie z innych ZSZ z terenu Puław.    Podczas wieloletniego pobytu w murach szkoły (większość z nas 6 lat) wykazaliśmy się wielokrotnie pomysłowością i zaangażowaniem w twórczą działalność na rzecz szkoły. Nasze koleżanki i koledzy działali w wielu kołach zainteresowań:


   - orkiestra dęta
   - zespół muzyczny
   - zespół wokalny
   - zespół taneczny
   - koło sportowe
   - radiowęzeł
   - ZHP
   - ZMS


   Z inicjatywy naszych kolegów przeprowadzono własnymi siłami remont świetlicy i położono kilkanaście metrów chodnika za szkołą. (Nasz chodnik już dzisiaj nie istnieje. Pozostały tylko zdjęcia z jego budowy).
   Coroczne braliśmy udział w obozach letnich OHP w Mazanowie koło Józefowa Lubelskiego w celu zarobienia kilku groszy na resztę wakacji. Byli i tacy którzy musieli dopłacić do interesu. Praca w ogrodzie owocowym była bardzo ciężka ale i też opłacalna. A i inne walory "wiejskiego krajobrazu" były nam przychylne. Zwłaszcza piękności z PGR.
   Braliśmy udział w Rajdzie Rąblowskim gdzie nasza grupa była raczej rozpoznawalna na odległość, zwłaszcza po noclegu w miejscowości Zbędowice. W rajdzie brała udział duża grupa z naszej klasy. Zdobyliśmy się również całą klasą na honorowe oddanie krwi.

   Nasza oryginalność dość często przysparzała naszej wychowawczyni mgr Krystynie Nowakowskiej dość dużo kłopotów i zmartwień. Pomysł udekorowania sali gimnastycznej na naszą studniówkę wprowadził nawet w osłupienie przedstawiciela nadzoru BHP w Zakładach Azotowych który obawiał się, czy cały ten "bałagan" nie spadnie nam na głowę i nie spowoduje katastrofy technicznej sali sportowej pod którą był basen.
   Prawdziwymi organizatorami i pomysłodawcami wielu niekonwencjonalnych poczynań byli koledzy: Andrzej CHĘĆ, Andrzej BAJDOWSKI, Sławek PENTEK, Bogdan OWCZARZ i inni... przy cichej pomocy całego "podejrzanego" towarzystwa z internatu

BYLIŚMY BARDZO ZINTEGROWANI I NIEPOWTARZALNI.
TAKIEJ KLASY W TECHNIKUM JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE !!!

Tacy byliśmy i zostaniemy już po wieczne czasy


Wykaz przedmiotów które odbywały się przez trzy lata pobytu w Technikum

Przedmioty ogólnokształcące

01. j. polski - od 1 do 3 klasy
02. j. rosyjski - od 1 do 3 klasy
03. j. niemiecki - od 1 do 2 klasy
04. historia - w 1 klasie
05. geografia - w 1 klasie
06. propedeutyka - w 1 klasie
07. matematyka - od 1 do 3 klasy
08. fizyka - od 1 do 2 klasy
09. chemia - w 1 klasie
10. wych. fizyczne - od 1 do 3 klasy
11. przysposobienie obronne - od 1 do 3 klasy
12. BHP - w 1 klasie
13. ekonomia przedsiębiorstwa przemysłowego - w 3 klasie
14. podstawy psychologii pracy - w 1 klasie

Przedmioty kierunkowe

15. maszynoznawstwo /podstawy elektroniki - od 1 do 3 klasy
16. aparaty i urządzenia elektroniczne - od 1 do 3 klasy
17. pracownia elektroniczna - od 2 do 3 klasy
18. miernictwo elektryczne - od 2 do 3 klasy
19. technologia budowy maszyn - od 1 do 3 klasy
20. maszyny i napęd elektryczny - od 1 do 3 klasy
21. elektronika i automatyka - od 1 do 3 klasy
22. praktyka zawodowa - od 2 do 3 klasy